Polarizace elektromagnetické vlny

Jako projekt do předmětu Fyzikální optika na FIT VUT v Brně vytvořil Martin Klusoň v roce 2016.

Ovládání:

Natáční kamery:
levé tlačítko + myš
Posun zobrazení:
prostřední tlačítko + myš
Zoom:
otáčení kolečkem myši
Nastavení parametrů:
kliknutím níže

Elektormagnetická vlna je:

Náhodná Pravidelná


Aplikovat polarizátor:

Svislý Vodorovný žádný


Fázový posun mezi složkami vlny:

zmenšit zvětšit